วิจัยคลิกแนวคิด “Work-life Balance” แก้วิกฤต “Burnout”

ดร.นพ. เจตน์ รัตนจีนะ

  • Thinking Radio FM 96.5 รายการ เวทีความคิด เรื่อง "วิจัยคลิกแนวคิด Work-Life Balance แก้วิกฤต Burnout สร้างสุขภาวะเพื่อสุขภาพคนทำงาน-เพิ่มผลผลิตของสังคมไทย"
  • วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 20.30 น.

ดร.นพ. เจตน์ รัตนจีนะ
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2023 Health and Well-being Thailand • เจตน์ รัตนจีนะ • Jate Ratanachina. All rights reserved.