การนำดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพองค์กร

คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์
หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
Speaker
คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์
Published on
March 14, 2023

แนวคิดการนำนวัตกรรมมาช่วยในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องผนวกเข้ากับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง บริษัทให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างมากเพราะมีความเชื่อว่าองค์กรจะเกิดความยั่งยืนได้ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมไปด้วยพร้อมกัน เพราะการทำธุรกิจต้องมองมิติอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนั้นนวัตกรรมเพื่อสังคม บริษัทจึงวางเป้าหมาย 3 หมวด คือ

 1. รายได้
 2. สุขภาพ
 3. ความสุขความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

ซึ่งการจัดการดูแลสุขอนามัยเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทรูได้เล็งเห็น ทางบริษัทจึงได้สร้างสรรค์และจัดกิจกรรมอันหลากหลายผ่านโครงการ “ปลูกรัก”

เพื่อความกินดีอยู่ดีของพนักงานอย่างยั่งยืน ใน 4 ด้าน คือ

 • ปลูกรักสุขภาพ
 • ปลูกรักปลูกธรรม
 • ปลูกความผูกพัน
 • ปลูกความมั่งคั่ง 

การบริหารดูแลสถานประกอบการให้มีสภาวะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสถานประกอบการให้มีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมต่อการทำงานแก่พนักงานเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน ดังนั้น จึงได้จัดสรรหลากหลายแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาและรักษาให้พื้นที่ทำงานให้มีสภาวะที่ดี ดังนี้

 1.   โครงการปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์เป็นเว็บบอร์ดที่พนักงานสามารถเข้ามาสอบถามหรือสืบค้นเกี่ยวกับอาการหรือรักษาสุขภาพด้านต่าง ๆ โดยการส่งคำถามปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะถูกโพสต์ขึ้น ไปแสดงบนเว็บบอร์ด เพื่อให้พนักงานได้แชร์ความซึ่งกันและกัน เช่น อาการปวดหลัง ปวดไหล่
 2. ปลูกรักผ่านระบบอินทราเน็ต โครงการปลูกรักสุขภาพดีได้จัดทำข้อมูลบนระบบอินทราเน็ตสาธิตเกี่ยวกับการจัดสถานที่ทำงานให้มีสุขภาวะที่ดีต่อสุขภาพ มีบทความให้ความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรม การรักษาสมดุล ระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจาก 5 กลุ่มโรคเรื้อรัง
 3. โยคะเพื่อกายบำบัด และ ชี่กง เพื่อเพิ่มการผ่อนคลายกล้ามเนื้อในระหว่างการทำงาน
 4. จัดให้มีห้องฟิตเนสให้กับพนักงาน โดยจัดเวลาเพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการออกกำลังกายอย่างทัดเทียม
 5. การเพิ่มสิทธิ์การลาคลอด ลาเลี้ยงดูบุตรปรับเพิ่มวันลาของพนักงานหญิงเพื่อเลี้ยงดูบุตรเป็น 120 วัน จากเดิม 90 วัน และพนักงานชายจากเดิม 2 วัน เพิ่มเป็น 15 วัน เพื่อช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร มีศูนย์ดูแลเด็กเล็ก และยังมีห้องเก็บนมมารดาในช่วงในนมบุตรอีกด้วย

2023 Health and Well-being Thailand • เจตน์ รัตนจีนะ • Jate Ratanachina. All rights reserved.